Author Details

Panjaitan, Diana Vici, Department of Biology, Faculty of Science and Technology, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia