Author Details

Yeningsih, Tata Kurnita

  • Vol 8, No 2 (2007) - Articles
    NILAI- NILAI BUDAYA DALAM KESENIAN TUTOR PMtoH Nilai-nilai Budttya dalam Kesenian Tutur PMtoh (Cultural Values in Art of PM toH)
    Abstract  PDF