Reader Comments

osgb istanbul

by Pusat Basyigit (2020-05-27)

 |  Post Reply

İş yaşantısında veya günlük yaşantımızda genellikle uzun açılımları olan tanımlarla karşılaşıyoruz. Bir konu hakkında verimli iletişimin sağlanabilmesi, konuşma süresinin etkin kullanılması ve yapılan yazışmaların daha hızlı tamamlanması için kısaltmalara başvuruyoruz. OSGB de bu başvurduğumuz tanımlamaların başında yer almaktadır. OSGB olarak bilinen kısaltmanın tanımı Ortak Sağlık Güvenlik Birimi’dir. 30.06.2012 tarihinde 28339 sayı numarası ile yayınlanmış olan resmi gazete de OSGB tanımı şu şekilde açıklanmıştır. osgb istanbul

Add comment