Reader Comments

Varis Tedavi

"Varis Tedavi" (2020-06-07)

 |  Post Reply

<a href="https://www.varistedavisi.com.tr/">VARİS TEDAVİSİ</a>

Varislerin Tedavisi

Varislerin tedavisi yukarıda anlatılan yöntemler ile yapılır. Öncesinde varisli damar ya da damarlar tespit edilir. Varisli damarların görüntülenmesi yapılarak, işlem sadece bu damarlar üzerinden yürütülür. Bütün yöntemler çok kısa seanslar şeklinde uygulanır. Hastaların çoğu, uygulamanın ardından hiçbir şikayet hissetmezler. Çok azında iğne izi oluşabilir ancak bu izler kısa sürede kaybolur.Add comment