Reader Comments

Ceza Avukatı

by Önemli Siteler (2020-02-27)

In response to The Number One Article on Sbobet Ambiguous
 |  Post Reply

Ceza avukatı başlıca Türk ceza kanunu, ceza muhakemesi kanunu ve ceza hukuku mevzuatı hakkında bilgiye sahip, bu konuda yeterliliği ve yetkisi bulunan avukattır. Ceza avukatının görevi ceza hukuku alanına giren bir suç iddiası sırasında devreye girmek, soruşturma ve kovuşturma süreçlerinde şüpheliye, sanığa veya şikayetçiye hukuki destek sağlar. Hukuki desteğin yanısıra mahkeme ve savcılıkta temsil etme yetkisine de sahiptir. Ceza avukatı soruşma sürecinin etkin bir şekilde ilerlemesi için taraflara hukuki destekle beraber hukuk danışmanlığı hizmetleri de vermektedir. Bu süreçte ceza avukatının görevleri; delillerin toplanması, hazırlanması, etkin bir şekilde değerlemeye alınması gibi görevler üstlenir. Türk ceza kanunu kapsamında yer alan tüm suçlar kapsamında danışmanlık, mağdur avukatlığı ve şüpheli veya sanıklara müdafilik hizmeti vermektedir. Ceza avukatlarımız bilhassa ceza hukuku alanında uzmanlaşmış olup, müvekkillerine ceza yargılaması aşamasında adil yargılanma hakkı kapsamında en etkili ve başarılı neticeyi almak üzere müvekkillerine hukuki destek sağlamaktadır. Ceza hukuku, suç adı verilen insan davranışının yapısını inceleyen ve buna özgü yaptırımlar öngören hukuk dalıdır. Malatya barosuna kayıtlı avukatlık yaptığımız bu alanda bize ulaşabilirsiniz.

Website: https://xn--cezaavukat-6ub.netAdd comment