Reader Comments

ldii

"Asdfg" (2020-03-11)

In response to Trik Komputer
 |  Post Reply

aktiviti pembelajaran LDII
perintah LDII untuk belajar Al-Quran dan Hadis dengan aktiviti rutin adalah agak tinggi. Dalam PAC (bandar / rakyat) mereka biasanya dijalankan 2-3 kali kajian minggu, manakala PC (daerah) Kajian dijalankan seminggu sekali. Untuk memahami ajarannya, ia mempunyai LDII program pembinaan cili merah (prasekolah melalui umur sekolah rendah) yang diselaraskan di masjid LDII. Selain daripada pendidikan umum, terdapat juga kajian khas remaja dan ibu-ibu muda pendidikan khas, dan juga pendidikan khas / Lebih usia.Ada juga hanya mengkaji (umur perkahwinan) warga tua. Di samping itu, terdapat juga kajian yang dilindungi, serta kajian terbuka. Dalam aktiviti-aktiviti musim cuti Pengkhataman Quran dan hadith biasanya dijalankan untuk beberapa hari selepas kanak-kanak dan orang biasa tidak LDII LDII mengisi percutian anda. Dalam kajian ini mereka telah diberikan pelajar gambaran tentang orang bagaimana penting dan memberi ganjaran kepada yang ingin belajar dan mengamalkan al-Quran dan hadis dalam kehidupan seharian mereka.

LDII mengadakan pelbagai forum pembelajaran mengikut kumpulan umur dan jantina, antara lain:

1. Kajian kumpulan PAC

Kajian telah dijalankan rutin 2-3 kali seminggu di masjid, surau, masjid atau Surau yang ada dalam hampir semua kampung di Indonesia. Setiap kumpulan PAC biasanya terdiri daripada 50 hingga 100 penumpang. Bahan kajian dalam kumpulan ini dalam Al-Quran (bacaan, terjemahan dan keterangan), koleksi tradisi, dan kaunseling agama. Dalam forum ini jemaah LDII juga mengajar hafalan, doa, hujah-hujah daripada al-Quran dan Hadith pendek huruf Rote Al-Quran. Dalam kumpulan kajian di peringkat jemaah juga membetulkan amalan ibadah CAP dan amalan kesihatan dan doa.

2. Kajian Cayenne

Karimah pembangunan mental dan jemaah agama akhlakul bermula pada usia yang awal. Zaman kanak-kanak adalah landasan penting dalam pembentukan iman dan akhlak rakyat, kerana pada usia awal kanak-kanak terbentuk dan mudah ditangani. kajian Cayenne dilakukan setiap hari di setiap ldii kumpulan belajar membaca bahan-bahan seperti Diana, menulis surat cara, memori solat dan pendek huruf Al-Quran. kajian Caberawit Forum juga bercampur-gaul dengan rekreasi dan bermain.

3. Pengajian Belia

Belia atau remaja akan menerima perhatian khusus dalam pembinaan mentaliti agama. Pada usia ini kanak-kanak mula untuk membangunkan minda dan kesan sosial dan alam sekitar negatif yang lebih kukuh. Jadi pada masa ini untuk mengekalkan dan mengukuhkan belia dengan pemahaman agama yang mencukupi bahawa generasi muda tidak termasuk dalam LDII tidak bermoral, dosa dan pelanggaran agama yang boleh merosakkan masa depan mereka. Sebagai satu bentuk kesungguhan dalam mengukuhkan generasi muda, LDII telah membentuk satu pasukan pembina Generus penggerak (PPG) yang terdiri daripada pakar-pakar pendidikan dan psikologi.Add comment