Reader Comments

โรงงานผลิตอาหารเสริม

by Elden Bertram (2020-06-12)

 |  Post Reply

โรงงานผลิตอาหารเสริม
เริ่มกันที่ "ความหมายของโรงงานผลิตอาหารเสริม"

กิจการโรงงานผลิตอาหารเสริม คือ วิธีการหนึ่งในการแผ่ขยายตลาดกับหนทางการขายของกิจการ โดยผ่านผู้ประกอบการค้าอิสระที่รู้จักกันในนาม โรงงานผลิตอาหารเสริมซี ส่วนทางบริษัทให้อำนาจในเครื่องหมายการค้า ซึ่งถ้าว่ายังไม่ได้เป็นเจ้าของสิทธิ์ถือได้ว่าไม่ถูกต้อง ต้องไปขึ้นบัญชียี่ห้อ เพราะหากไม่มีตราจะไม่สามารถขายโรงงานผลิตอาหารเสริมได้ รวมทั้งมีประสบการณ์หรือว่า Know How อาจจะเป็นวิธีการในการทำธุรกิจการค้าที่จะสอน ให้โรงงานผลิตอาหารเสริมซีในประเภทของการดำเนินงานทั้งสิ้น ได้แก่ วงจรการผลิต ระบบการค้าขาย วงจรการบริหารการตลาด เพื่อให้ลักษณะวิธีการดำเนินธุรกิจการค้าในทุกๆสำนักงานสาขาให้อยู่ในมาตรฐานเดียวกัน

การจัดธุรกิจการค้าในลักษณะโรงงานผลิตอาหารเสริมจะต้องมีการเก็บค่าธรรมเนียมต่างๆ กับผู้ที่ต้องการมาลงทุน ซึ่งเป็นปกติธรรมดาเมื่อเป็นธุรกิจการค้าก็จำเป็นจะต้องมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเงินๆ ทองๆ มาเกี่ยวข้อง ในระบบโรงงานผลิตอาหารเสริมก็จะมีชื่อเรียกเฉพาะเช่นคำว่า

ค่าธรรมเนียมเริ่มแรก Initial Franchise Fee บางที่เรียกว่า ค่าสิทธิ์แรกเข้า หรือว่า Entrance Fee เป็นรายการจ่ายเริ่มต้นของระบบโรงงานผลิตอาหารเสริมที่โรงงานผลิตอาหารเสริมซี จะจำเป็นต้องแบ่งจ่ายให้แก่ โรงงานผลิตอาหารเสริมซอร์

กิจการโรงงานผลิตอาหารเสริมจะต้องกอบด้วยวัตถุปัจจัยสำคัญ 3 ชนิดได้แก่
มีผู้ใช้กับผู้จำหน่ายโรงงานผลิตอาหารเสริม เป็นสัมพันธภาพระหว่าง 2 ฝ่าย ก็เป็นโรงงานผลิตอาหารเสริมซอร์ พร้อมทั้งโรงงานผลิตอาหารเสริมซี ซึ่งมีการยินยอมร่วมในการทำธุรกิจการค้าด้วยกันทั้งมีหนังสือสัญญาและไม่มีหนังสือสัญญา อย่างไรก็ดีในอนาคตรูปแบบหนังสือสัญญาจะปรับรูปสู่ระบบการสร้างสัญญาทั้งปวง เพื่อให้ทั้งวงจรโรงงานผลิตอาหารเสริมในตลาดจะจำเป็นจะต้องถูกระบบ ก็เพราะว่าไม่อย่างนั้นโรงงานผลิตอาหารเสริมซอร์ที่ไม่ดีจะทำลายระบบด้วย
ยี่ห้อ หรือบริการ มีการสอนเทคโนโลยีประเภท วงจรกิจการค้า พร้อมทั้งใช้ตราการค้าเหมือนกัน วงจรการจัดการกิจการอาจจะเป็นสิ่ง หรือว่าตำหรับที่คิดค้นขึ้นมาเอง ในการผลิตผลิตภัณฑ์ ไม่ก็บริการ โดยมีมาตรฐานที่อยู่ในยี่ห้อสินค้า Brand เดียวกัน
มีการจ่ายค่าตอบแทนอย่างต่ำ 2 ลักษณะ เป็น ค่าแรกเข้าในการใช้เครื่องหมายการค้า (Franchise Fee) กับค่าตอบแทนผลประกอบการ (Royalty Fee)

การทำระบบกิจการค้าในลักษณะโรงงานผลิตอาหารเสริมอาจสร้างระบบการขายได้ยั่งยืน ในประเภทกิจการจะสร้างองค์การการบริหารงานยุ่งยากยิ่งขึ้น กิจการที่ดำเนินการเห็นแจ่มแจ้ง
ข้อเสียก็หมายถึง การสร้างธุรกิจแบบนี้จำต้องมีการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ

Add comment