Vol 7, No 1 (2020)

DOI: https://doi.org/10.15294/jpehs.v7i1

Table of Contents

Articles

Oktariyana Oktariyana, Oktariyani Oktariyani
10.15294/jpehs.v7i1.25194 Views of Abstract: 129 | PDF: 76
PDF
1-4
Septian Williyanto, Masri Masri, Nurhadi Santoso, Agus Wiyanto
10.15294/jpehs.v7i1.25798 Views of Abstract: 207 | PDF: 152
PDF
5-10
Hikmah Lestari, Muhsana El Cintami Lanos
10.15294/jpehs.v7i1.25971 Views of Abstract: 55 | PDF: 69
PDF
11-14
Aridhotul Haqiyah, Reza Anggriyashati Adara, Dani Nur Riyadi, Johansyah Lubis, Widiastuti Widiastuti
10.15294/jpehs.v7i1.26267 Views of Abstract: 89 | PDF: 56
PDF
15-18
Lutfi Wildani, Novri Gazali
10.15294/jpehs.v7i1.26307 Views of Abstract: 729 | PDF: 384
PDF
19-24