Vol 1, No 1 (2009)

Jurnal Teknik Elektro

DOI: https://doi.org/10.15294/jte.v1i1

Table of Contents

Articles

Dwi Puji Hariyanto, - Tiyono, - Sutarno
10.15294/jte.v1i1.1600 Views of Abstract: 1646 | PDF: 3238
PDF
10
Arif Jumarwanto, Rudi Hartanto, Dhihik Prastiyanto
10.15294/jte.v1i1.1601 Views of Abstract: 2881 | PDF: 3332
PDF
11
Pujo Suwarno, Thomas Sri Widodo
10.15294/jte.v1i1.1602 Views of Abstract: 719 | PDF: 1005
PDF
Hernawan Sujatmiko
10.15294/jte.v1i1.1603 Views of Abstract: 2236 | PDF: 18786
PDF
Suenda Adi Pratama, Budi Setyanto
10.15294/jte.v1i1.1604 Views of Abstract: 276 | PDF: 5465
PDF
- Alfalah, Thomas Sri Widodo
10.15294/jte.v1i1.1605 Views of Abstract: 1661 | PDF: 2602
PDF
Andrias Danang Suseno, Warsun Najib, - Samiyono
10.15294/jte.v1i1.1606 Views of Abstract: 1410 | PDF: 325
PDF
Arief Rahman Hakim, - Litasari, - Djuniadi
10.15294/jte.v1i1.1607 Views of Abstract: 1695 | PDF: 3214
PDF