Vol 1, No 1 (2009)

Jurnal Teknik Elektro

DOI: https://doi.org/10.15294/jte.v1i1

Table of Contents

Articles

Dwi Puji Hariyanto, - Tiyono, - Sutarno
10.15294/jte.v1i1.1600 Views of Abstract: 1586 | PDF: 3076
PDF
10
Arif Jumarwanto, Rudi Hartanto, Dhihik Prastiyanto
10.15294/jte.v1i1.1601 Views of Abstract: 2610 | PDF: 3098
PDF
11
Pujo Suwarno, Thomas Sri Widodo
10.15294/jte.v1i1.1602 Views of Abstract: 683 | PDF: 606
PDF
Hernawan Sujatmiko
10.15294/jte.v1i1.1603 Views of Abstract: 2136 | PDF: 17147
PDF
Suenda Adi Pratama, Budi Setyanto
10.15294/jte.v1i1.1604 Views of Abstract: 259 | PDF: 5372
PDF
- Alfalah, Thomas Sri Widodo
10.15294/jte.v1i1.1605 Views of Abstract: 1570 | PDF: 2344
PDF
Andrias Danang Suseno, Warsun Najib, - Samiyono
10.15294/jte.v1i1.1606 Views of Abstract: 1077 | PDF: 251
PDF
Arief Rahman Hakim, - Litasari, - Djuniadi
10.15294/jte.v1i1.1607 Views of Abstract: 1608 | PDF: 3090
PDF