Vol 16, No 2 (2014)

Jurnal Teknik Sipil & Perencanaan

DOI: https://doi.org/10.15294/jtsp.v16i2

Table of Contents

Articles

Agustinus Agus Setiawan
10.15294/jtsp.v16i2.7211 Views of Abstract: 140 | PDF: 534
PDF
95-104
Basuki Partamihardja
10.15294/jtsp.v16i2.7212 Views of Abstract: 102 | PDF: 576
PDF
105-116
Danang Gunanto
10.15294/jtsp.v16i2.7213 Views of Abstract: 51 | PDF: 437
PDF
117-124
Endah Kanti Pangestuti
10.15294/jtsp.v16i2.7214 Views of Abstract: 157 | PDF: 604
PDF
125-134
Agus Maryoto
10.15294/jtsp.v16i2.7215 Views of Abstract: 68 | PDF: 159
PDF
135-140
Eko Nugroho Julianto
10.15294/jtsp.v16i2.7216 Views of Abstract: 46 | PDF: 234
PDF
141-150
Hestin Mulyandari
10.15294/jtsp.v16i2.7223 Views of Abstract: 111 | PDF: 519
PDF
151-162
Ridho Wicaksono, Untoro Nugroho, Alfa Narendra
10.15294/jtsp.v16i2.7228 Views of Abstract: 255 | PDF: 759
PDF
163-168
Teguh Prihanto
10.15294/jtsp.v16i2.7229 Views of Abstract: 153 | PDF: 634
PDF
169-182
Rochaeti ., Jul Endawati, Lilian Diasti Dessi Widuri, The characteristics of the mixture with .
10.15294/jtsp.v16i2.7231 Views of Abstract: 118 | PDF: 1304
PDF
183-194