(1)
Munirah, A.; Nurkhin, A. PENGARUH FAKTOR-FAKTOR FRAUD DIAMOND DAN GONE THEORY TERHADAP KECURANGAN AKADEMIK. EEAJ 2018, 7, 120-139.