[1]
Nurhayati, E., Jayusman, J. and Ahmad, T. 2018. Implementasi Penilaian Autentik dalam Pembelajaran Sejarah di SMA Negeri 1 Semarang. Indonesian Journal of History Education. 6, 1 (Jun. 2018), 21-30.