[1]
Burhanudin, M. and Sodiq, I. 2018. Kendala Guru Sejarah dalam Kurikulum 2013 Menggunakan Pendekatan Saintifik di SMK Negeri 7 Semarang. Indonesian Journal of History Education. 6, 1 (Jun. 2018), 89-102.