Burhanudin, M., & Sodiq, I. (2018). Kendala Guru Sejarah dalam Kurikulum 2013 Menggunakan Pendekatan Saintifik di SMK Negeri 7 Semarang. Indonesian Journal of History Education, 6(1), 89-102. Retrieved from https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/ijhe/article/view/27357