MARLINA, M. Pengaruh Zeitgeist Terhadap Muatan Sejarah di Buku Teks Pelajaran Sejarah SMA Kurikulum 1975-2004. Indonesian Journal of History Education, v. 4, n. 1, 10 set. 2017.