Puspita Sari, Ika, Rumini Rumini, and Siti Mukarromah. 2017. “Pengaruh Latihan Senam Dan Daya Tahan Tubuh Terhadap Respon Nyeri Haid (Dysmenorrhea)”. Journal of Physical Education and Sports 6 (2), 165-71. https://doi.org/10.15294/jpes.v6i2.17391.