Articles

AIR BEROKSIGEN DAN LATIHAN UNTUK MENURUNKAN LEMAK TUBUH PADA WANITA

Ardi Setyo Nugroho, Sugiharto Sugiharto, Anies Setiowati

66-72 |

PEMANDUAN BAKAT DENGAN METODE SPORT SEARCH SISWA KELAS V SEKOLAH DASAR NEGERI 1 AMPEL TAHUN 2016/2017

Muchamad Arif Yulianto, Taufiq Hidayah, Prapto Nugroho

79-83 |

PERBANDINGAN ANTARA DAYA TAHAN KARDIORESPIRASI PEROKOK AKTIF BEROLAHRAGA DENGAN BUKAN PEROKOK AKTIF BEROLAHRAGA

Arif Bahtiar Faza, Setya Rahayu, Anies Setiowati

84-91 |

PENGARUH PEMBERIAN SUSU KEDELAI TERHADAP KEKUATAN OTOT

Arifka Romadhon, Siti Baitul Mukarromah, Anies Setiowati

92-98 |

LATIHAN SENAM AYO BERSATU DAPAT MENINGKATKAN KEBUGARAN JASMANI ANAK TUNAGRAHITA RINGAN DI SLB NEGERI SEMARANG

Atika Septiana, Setya Rahayu, Sugiarto Sugiarto

111-117 |

LATIHAN IMAGERY UNTUK MENURUNKAN TINGKAT KECEMASAN PASCA CEDERA

Ayu Kurniawati, Setya Rahayu, Taufiq Hidayah

118-122 |