Sriyatun, S., Masrukan, M., & Wardono, W. (2018). ANALISIS LITERASI MATEMATIKA PADA PEMBELAJARAN KUANTUM METODE MIND MAPPING BERBANTUAN SCHOOLOGY BERDASARKAN MINAT. PRISMA, Prosiding Seminar Nasional Matematika, 1, 145-154. Retrieved from https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/prisma/article/view/19586