Sriyatun, S., Masrukan, M. and Wardono, W. (2018) “ANALISIS LITERASI MATEMATIKA PADA PEMBELAJARAN KUANTUM METODE MIND MAPPING BERBANTUAN SCHOOLOGY BERDASARKAN MINAT”, PRISMA, Prosiding Seminar Nasional Matematika, 1, pp. 145-154. Available at: https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/prisma/article/view/19586 (Accessed: 20September2020).