Sriyatun, S., M. Masrukan, and W. Wardono. “ANALISIS LITERASI MATEMATIKA PADA PEMBELAJARAN KUANTUM METODE MIND MAPPING BERBANTUAN SCHOOLOGY BERDASARKAN MINAT”. PRISMA, Prosiding Seminar Nasional Matematika, Vol. 1, Feb. 2018, pp. 145-54, https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/prisma/article/view/19586.