Fatmawati, Miftah, and Rudatin Windraswara. 2016. “FAKTOR RISIKO PAPARAN PESTISIDA SELAMA KEHAMILAN TERHADAP KEJADIAN BBLR PADA PETANI SAYUR”. Unnes Journal of Public Health 5 (4), 306-15. https://doi.org/10.15294/ujph.v5i4.11372.