Fatmawati, M., and R. Windraswara. “FAKTOR RISIKO PAPARAN PESTISIDA SELAMA KEHAMILAN TERHADAP KEJADIAN BBLR PADA PETANI SAYUR”. Unnes Journal of Public Health, Vol. 5, no. 4, Oct. 2016, pp. 306-15, doi:10.15294/ujph.v5i4.11372.