Pharmaceutical Science Study Program, Faculty of Mathematics and Natural Sciences, Universitas Negeri Semarang
D8 Building 2nd Floor, Sekaran, Kec. Gunung Pati, Kota Semarang, Jawa Tengah 50229

Principal Contact

Willy Tirza Eden

Support Contact

Nur Dina Amalina