DOI: https://doi.org/10.15294/edugeo.v9i2

Published: 2021-08-02