DOI: https://doi.org/10.15294/edugeo.v10i3

Published: 2023-01-19